lunes, 12 de septiembre de 2011

Xornadas Castrexas / Jornadas Castreñas en Cambre


Jornadas.En el blog de la representación de estudiantes de la Fac de Geografía e Historia encontrareis unas interesantes Xornadas Castrexas que se realizarán en Cambre los días 7,8 y 9 de Octubre.

A continuación el enlace de las Xornadas Castrexas ( el folleto y la hoja de inscripción ).

Folleto.
( Texto en gallego ).

Hoja de Inscripción.

jueves, 8 de septiembre de 2011

Matrícula UNED

Matrícula UNED.

Grados y Licenciaturas / Diplomaturas / Ingienerías.

- Matrícula por Internet para Grados: Del 6 de septiembre al 20 de octubre de 2011

- Matrícula por Internet para Licenciaturas/Diplomaturas/Ingenierías: Del 13 de septiembre al 25 de octubre de 2011


Alumnos de Másteres EESS

Alumnos nuevos:
- Admisión: Prorrogado hasta el 20 de julio (inclusive) de 2011
- Matrícula: Del 15 de septiembre al 14 de octubre de 2011

DOCTORADO EEES y PLANES ANTIGUOS.


Alumnos antiguos:
- Admisión: Del 26 de septiembre al 7 de octubre de 2011.
- Matrícula: Del 15 de septiembre al 14 de octubre de 2011
Período de Formación "Complementario":
- Admisión: Del 14 de junio al 18 de julio de 2011
Matrícula: Del 15 de septiembre al 14 de octubre de 2011


Período de Investigación:
Alumnos nuevos:
- Admisión: Del 3 al 21 de octubre de 2011
- Matrícula: Del 7 al 30 de noviembre de 2011

Alumnos antiguos:
- Admisión. Continuación de estudios:Del 3 al 21 de octubre de 2011
- Matrícula: Del 7 al 30 de noviembre de 2011


Doctorado (RD 778/1998 en extinción)
- Admisión: Del 3 al 21 de octubre de 2011
- Matrícula: Del 7 al 30 de noviembre de 2011

Tutela de la tesis:
- Matrícula: del 7 al 30 de noviembre de 2011

Más información: AQUÍ.


Matrícula UNED Sénior.
Os alumnos da UNED Sénior terán ata a segunda semana de outubro para formalizar a súa matrículaO período de formación universitaria para maiores de 52anos comeza desde hoxe, 13 de Xullo, para os que queiran formar parte da UNED Sénior que puxo en marcha o Consello de Anciáns de Xestoso e Momán e que abriu xa o seu período de matrícula. Aqueles que queiran formalizar a súa pertenza a este programa educativo poderano facer ata a segunda semana de outubro.


Esta IV edición da UNED Sénior conta coa colaboración de seis concellos das comarcas do Eume (Paderne, Monfero e Aranga) e Terra Chá (Guitiriz, Xermade e Begonte) e ofertará un total de 6 materias. Así, aqueles que formen parte do curso 2012012 poderán estudar, dentro do Bloque I, asignaturas como “A actividade física e a súa incidencia na saúde” e a “Prevención de ricos na vida cotiá”. No Bloque II haberá “Cursos Instrumentais”, “Informática 1 e 2” e “Novas tecnoloxías”; mentres que no terceiro Bloque, tratarase “Cultura Xeral e Divulgación Científica”, así como “Tertulias Literarias e música”.e Introducción a Historia do Arte.


Desde este organismo informouse de que as clases comezarán a impartirse o próximo mes de outubro e prolongaranse ata xuño de 2012 O acto de inauguración do curso terá lugar no Concello de Guitiriz
Formalización vía Internet ou na sede de Cambás
Para poder formalizar a matrícula haberá dúas opcións. A primeira sería acudir directamente ao Centro Asociado, que se atopa no Centro Cultural de Maiores da parroquia de Cambás, mentres que a segunda sería mediante a páxina web da propia UNED Sénior, que se atopa na dirección http://www.quned.es/mvg/senior/acoruna.
Os pagos das matriculacións realizaranse a través do coordinador da actividade, neste caso Luis Ángel Rodríguez Patiño, quen centralizará logo o seu ingreso na conta habilitada ao efecto do Centro Asociado da UNED en A Coruña. Así mesmo, gracias ás as vantaxes de ser alumnos terán descontos especiais no prezo de matrícula por ter esta consideración.

Clases presenciais e actividades lúdicas

A especial metodoloxía que se emprega nesta formación permite unha combinación de clases presenciais con actividades prácticas e lúdicas, como as saídas a distintos museos e outras actividades. Ademais, a introdución das Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC) aportarán unha maior flexibilidade ao alumno.

Dous cuadrimestres

Ao igual que o curso académico universitario, o Programa UNED Sénior estrutúrase en dous cuadrimestres para os que se abrirá senllos períodos de matrícula, o primeiro ata a segunda semana de Outubro, e ata principios de febreiro para o segundo.
No tocante aos horarios, a materia de “Prevención de Riscos cotiás” será impartida en Momán os xoves de 16.30 horas a 18.30. As tertulias literarias e Introducción a Historia do Arte que pon en marcha Felipe Senén serán os martes, mentres que as clases de informática, que ten unha taxa de asistencia superior ao resto das materias será os mércores de 15 a 19 horas e que terá lugar no Telecentro do Concello de Guitiriz y en el telecentro de Cambás.. Xa para o sábado queda fixada a “Actividade física e incidencia na saúde”, no ximnasio do Alto de Xestoso de 11 horas a 13 horas.

Guías didácticas e recursos audiovisuais


Os alumnos Sénior disporán de diverso material en forma de TIC, como poden ser as Guías Didácticas, así como diversos recursos audiovisuais de cada unha das súas materias. O obxectivo é que poidan actuar de xeito autodidacta, e continuar a súa aprendizaxe por si mesmos.
Outras das vantaxes das que gozarán os estudantes será o acceso aos servizos do Centro Asociado da UNED en A Coruña, que conta de correo electrónico persoal e carné universitario. Ao finalizar o curso, faráselle entregará a cada alumno dun certificado de participación e o Diploma Sénior Superior se se superan os 30 créditos dos que consta o programa. Superados os créditos os alumnos poderán realizar un traballo para obter o Titulo Sénior Superior.
Salón de conferencias e biblioteca
Unha das novidades deste ano será a creación dun salón de conferencias e unha biblioteca no centro que esta institución de ensinanza superior ten no Centro Cultural de Maiores da parroquia de Cambás, unha das sedes do Consello de Anciáns de Xestoso-Cambás e dos consellos de maiores de Momán e Labrada. Unha axuda da Consellería de Medio Rural permitiu a creación desta nova ferramenta educativa que completará o período de estudos da UNED.

O Ministerio de Sanidade inclúe entre o seu catálogo de boas prácticas á UNED Sénior da comarca


O Ministerio de Sanidade inclúe entre o seu catálogo de boas prácticas á UNED Sénior da comarcaClausura do curso 2010-2011 da Uned Sénior


O Ministerio de Sanidade incluíu no seu catálogo de boas prácticas no rural tres iniciativas desenvoltas en Galicia. Entre elas atópase a Uned Sénior coordinada polo párroco do Xestoso, Luís Rodríguez Patiño.A Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED) abarca os concellos de Monfero, Aranga, Irixoa e Xermade (Lugo), así como Paderne e Guitiriz (Lugo). Nesta iniciativa participan persoas maiores de 55 anos que viven no rural, en zonas normalmente moi dispersas.


O Goberno Central destaca tamén outra iniciativa do párroco do Xestoso, O Consello de Anciáns, que empezou a funcionar no 2000 e que foi pioneiro en España. O centro asociado da Uned na Coruña comezou a colaborar co Consello de Anciáns e a iniciativa contribuíu a que no curso 2008-2009 a Uned buscase a colaboración do consello para poñer en marcha, de forma experimental, a Uned Sénior.

O representantes dos seis concellos que integran a Uned Sénior, incluído a recente incorporación de Pontedeume, manterán unha xuntanza o 15 de setembro para activar o próximo curso académico. Ofrecer unha formación continua sobre diversos temas aos maiores para mellorar a súa calidade de vida; favorecer a comunicación mediante o fomento de relacións interpersoais e entre xeracións; ofrecer un espazo de intercambio de coñecementos; dinamizar o medio rural; ademais de coñecer mellor as posibilidades sociais e culturais que existen no medio rural son algúns dos obxectivos da Uned Sénior que ao longo do curso realiza tamén innumerables excursións culturais e cursos.

A matrícula da Uned Sénior é moi asequible, ademais a Deputación, a Xunta e os Concellos colaboran no financiamento da iniciativa.